Hotline: 0798039696

(WIP) - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình lấy chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học và hiệu quả chuyển giao công nghệ , tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất làm tiêu chuẩn cao nhất đánh giá sự phát triển của Viện, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã ghi dấu ấn với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, sản phẩm và chuyển giao công nghệ theo đúng quy định của pháp luật, không những thế Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình khẳng định tốt vị thế của mình với nhiều minh chứng là các công trình tiêu biểu: 

1. Về lĩnh vực đa dạng sinh học và môi trường:

Tên công trình   Chủ đầu tư
- Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam thuộc dự án Điều tra tổng thể đa dạng sinh học thủy, hải sản và quy hoạch, xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững   Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Tổng cục Thủy sản
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và an toàn sinh học tỉnh Thanh Hóa   Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa
- Đánh giá môi trường chiến lược dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang   Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
- Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái bãi bồi ven biển Việt Nam thuộc dự án Điều tra tổng thể đa dạng sinh học thủy, hải sản và quy hoạch, xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững   Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Tổng cục Thủy sản
- Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên và đề xuất cơ sở khoa học nhằm khai thác hiệu quả kinh tế vùng hồ Cửa Đạt theo hướng bền vững   Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên
- Điều tra, lập danh lục khu hệ động, thực vật rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa   Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
- Điều tra, lập danh lục khu hệ động, thực vật rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa   Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

 

2. Về trồng cây chắn sóng:

Tên công trình   Chủ đầu tư
- Trồng cây bảo vệ đê biển Nga Sơn, Thanh Hóa    Ban quản lý dự án tu bổ đê điều
- Trồng cây đê biển 5, 6 Thái Bình    Ban QLDAXD NN và PTNT Thái Bình 
- Trồng cây ngập mặn tại Móng Cái, Quảng Ninh   Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh
- Trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển 1, Hải Phòng   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hải Phòng
- Trồng RNM, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, chống xói lở bờ biển huyển Hoằng Hóa và thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa   Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
- Trồng rừng ngập mặn Nam Định   Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định
- Chống xỏi lở, trồng cây đê biển Vĩnh Hải, Sóc Trăng   Ban quản lý các dự án lâm nghiệp Sóc Trăng
- Chống xỏi lở, trồng cây đê biển Vĩnh Tân - Vĩnh Phước, Sóc Trăng   Ban quản lý các dự án lâm nghiệp Sóc Trăng
- Trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển từ Bình Sơn đến Bình Giang, Kiên Giang   Ban quản lý rừng Hòn Đất, Kiên Giang
- Trồng rừng ngập mặn bản vệ đê biển Nam Thái, Kiên Giang   Ban quản lý rừng An Biên - An Minh, Kiên Giang
- Khảo sát, trồng cây chắn sóng đê Bến Hải, Quảng Trị   Ban QLDA nâng cấp sửa chữa đê điều Quảng Trị
- Trồng cây chắn sóng bảo vệ đê biển, đê của sông huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh   Ban QLDA Trồng cây chắn sóng bảo vệ đê biển, đê của sông huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
     

 

3. Về lĩnh vực khảo sát , xử lý mối cho đê: 

 Tên công trình   Chủ đầu tư
- Đê tả Đáy, Hà Nội   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hà Nội
- Đê hữu Hồng, Hà Nội   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hà Nội
- Đê sông Thao, Phú Thọ   Ban quản lý Duy tu và Bão dưỡng đê điều Phú Thọ
- Đê sông Đáy, Hà Nam   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hà Nam
- Đê Vĩnh Phúc   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Vĩnh Phúc
- Đê Thái Nguyên   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Thái Nguyên
- Đê Hải Phòng   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hải Phòng
- Đê tả Hồng,Hưng Yên   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên
- Đê sông Luộc, Hưng Yên   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên
- Đê sông Luộc, Thái Bình   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Thái Bình
- Đê tả Hồng, Nam Định   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Nam Định
- Đê sông Chu, Thanh Hóa   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Thanh Hóa
- Đê sông Mã, Thanh Hóa   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Thanh Hóa
- Đê La Giang, Hà Tĩnh   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hà Tĩnh
- Đê sông Đào, Nam Định   Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Nam Định

 

 4.  Về lĩnh vực khảo sát, xử lý mối cho đập thủy điện:  

Tên công trình   Chủ đầu tư
- Đập Đại Ninh, Lâm Đồng   Ban QLDA Thủy điện 6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Đập Hàm Thuận - Đa Mi, Bình Thuận   Ban QLDA Thủy điện 6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Đập Buôn Kuốp, Đắk Lắk   Ban QLDA Thủy điện 5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Đập Ba Hạ, Phú Yên   Ban QLDA Thủy điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Đập Sesan 4, Gia Lai   Ban QLDA Thủy điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Đập Ankhênát, Gia Lai   Ban QLDA Thủy điện 7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Đập Sông Tranh 2, Quảng Nam   Ban QLDA Thủy điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Đập Thác Bà, Yên Bái   Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà
- Đập Thác Mơ, Bình Phước   Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

 

5. Về lĩnh vực khảo sát, xử lý mối cho đập thủy lợi:

Tên công trình   Chủ đầu tư
- Đập Suối Dầu, Khánh Hòa   Ban QLĐT&XDTL 7, Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Đập BuoonZoong, Đắk Lắk   Ban QLĐT&XDTL 8, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
- Đập Vân Trục, Vĩnh Phúc   Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
- Đập Soái Lương, Sơn La   Công ty Xây dựng Thủy lợi 1
- Đập Kala, Lâm Đồng   Công ty Xây dựng Thủy lợi 26
- Đập Đầm Hà, Quảng Ninh   Ban QLĐT&XDTL 2, Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Đập Xạ Hương, Vĩnh Phúc   Công ty KTCT Thủy lợi Tam Đảo
- Đập Đá hà, Hà Tĩnh   Ban QLĐT&XDTL 4, Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Đập Nước Trong, Quảng Ngãi   Ban QLĐT&XDTL 6, Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Đập Cửa Đạt, Thanh Hóa   Ban QLĐT&XDTL 3, Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Đập Bản Chang, Bắc Kạn   Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn
- Đập Kèo Cà, Hà Nội   Công ty Khai thác thủy lợi Sóc Sơn

 

6. Về lĩnh vực xử lý mối và sinh vật hại cho các công trình kiến trúc: 

Tên công trình   Chủ đầu tư
- Bảo tàng Hồ Chí Minh   Bảo tàng Hồ Chí Minh
- Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh   Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
- Khu phố cổ Hội An   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam
- Văn Miếu, đình Tống Trân, Hưng Yên   Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Trung tâm hội nghị tỉnh Lai Châu   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu
- Nhà lưu trữ Tỉnh ủy Thái Nguyên   Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên
- Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam   Công ty Xây dựng 565, Bộ Quốc phòng
- Khách sạn Lam Kinh, Thanh Hóa   Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Vinaconex
- Côn Đảo Resort   Công ty TNHH Côn Đảo Resort
- Nam Hải Resort   Indochina resort (Hoi An) Ltd
- Trụ sở Tỉnh ủy Hà Nam   Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam
- Hội trường lớn Bộ Quốc phòng   Ban QLDA 678, Bộ Quốc phòng
- Trụ sở Cục thuế Điện Biên   Cục thuế Điện Biên
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình   Xí nghiệp Long Giang
- Ngân hàng NN và PTNT Nam Định   Ngân hàng NN và PTNT Nam Định
- Đình Quan Lạn, Quảng Ninh   UBND xã Quan Lạn
- Tòa nhà Cục Lưu trữ, Văn phòng TW Đảng   Cục Lưu trữ, Văn phòng TW Đảng
- Tản Đà Resort   Công ty CP Tản Đà
- Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam   Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
- Xử lý sinh vật hại cho sân Golf Đại Lải   Công ty TNHH Đại Lải

 

 

(WIP) - Bả diệt kiến KIBAMID 7.5RB là bả dạng bột có màu vàng sậm, được đóng gói trong túi thiếc với khối lượng tịnh 10g/gói

Tính năng sản phẩm và quy cánh đóng gói, bảo quản bả

(WIP) - Bả diệt kiến KIBAMID 7.5RB là bả dạng bột có màu vàng sậm, được đóng gói trong túi thiếc với khối lượng tịnh 10g/gói

Tính năng sản phẩm và quy cánh đóng gói, bảo quản bả

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn