Hotline: 0798039696

Ngày 15/11/2021, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, chuyên ngành Côn trùng học (mã số: 9420101.06) với đề tài “Nghiên cứu thành phần loài mối (Insecta: Isoptera) ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đề xuất biện pháp phòng trừ mối hại công trình kiến trúc”

(WIP) - Từ ngày 24 - 26/10/2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Nông nghiệp và Công nghiệp sinh học (ICAGRI) do Đại học Syiah Kuala và Hiệp hội Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Indonesia tại Banda Aceh,  Indonesia. Hội thảo ICAGRI nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật, kỹ thuật và các nghiên cứu liên quan đến nông nghiệp, đa dạng sinh học, rừng, môi trường và quản lí nguồn nước.

(WIP) - Ngày 24/9/2018, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã có buổi làm việc với các nhà khoa học của Viện Hàn lâm khoa học Bulgaria do PGS.TS. Petar Kirilov Beron - Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử tự nhiên Bulgaria - Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có PGS.TS. Ivaylo Dedov - Viện Nghiên cứu đa dạng sinh học và hệ sinh thái, PGS.TS. Nikolay Parvanov Simov và TS. Rostislav Hristoforov Berchiev - Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn