Hotline: 0798039696

(WIP) - Ngày 19/4/2017, tại khách sạn Pullman, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Tổ chức hợp tác ngành nước Đức, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức tổ chức Hội thảo quốc tế về An ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh; Tham tán đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Jorg Ruger. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện; GS.TS Trần Đình Hòa, Phó Giám đốc Viện. Hội thảo cũng đã thu hút hơn 120 đại biểu đến tham dự.

 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo được tổ chức với mục đích: Tăng cường nhận thức về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với môi trường nói chung và an ninh nguồn nước nói riêng; Là diễn đàn trao đổi của các chuyên gia trong nước và quốc tế về công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn trong phòng chống thảm họa môi trường và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Vũ Việt cho biết: “Khái niệm “An ninh nguồn nước” giờ đây không chỉ là cung cấp đủ nước cho sinh hoạt của con người và các hoạt động kinh tế, mà còn là bảo đảm môi trường, hệ sinh thái thủy sinh lành mạnh và khả năng chống lại các thảm hoạ liên quan đến nước của các quốc gia. Trong tương lai, nhu cầu về nước và các tác động của nguồn nước liên quan đến an ninh lương thực và năng lượng sẽ là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. Vì nước vẫn là then chốt cho sự phát triển bền vững”... và “Ý kiến thảo luận tại Hội thảo về thể chế, chính sách, phát triển cơ sở hạ tầng, sự phù hợp của các công nghệ tiên tiến về bảo vệ nguồn nước sẽ được tổng hợp và gửi tới các cơ quan liên quan, các nhà hoạch định chính sách và các nhà tài trợ để các bên cùng hợp tác, cùng chung tay bảo đảm tương lai nguồn nước của chúng ta”.

Nguồn: http://www.vawr.org.vn