Hotline: 0798039696

(WIP) - Ngày 15/3/2017, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức Hội thảo “Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và xác định các thông số công trình bảo vệ bãi phục vụ trồng cây ngập mặn khu vực Nhà Mát- Bạc Liêu” tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

GS.TS. Trần Đình Hòa Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam khai mạc tại Hội thảo

Tham dự hộithảo, về phía cơ quan quản lý nhà nước có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng; Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam gồm có: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện; GS.TS. Trần Đình Hòa, Phó Giám đốc Viện; PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình. Đại diện dịa phương: Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu; Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu. Ngoài ra còn có các lãnh đạo và nhà khoa học của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Viện Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thủy lợi, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônHoàng Văn Thắng phát biểu tạihội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe các nghiên cứu viên của Viện trình bày các báo cáo: (1) Báo cáo đánh giá hiệu quả giảm sóng, giảm dòng chảy ven bờ và mức độ bồi xói bãi khu vực dự án; (2) Báo cáo đánh giá nguyên nhân cây chết và đề xuất giải pháp khắc phục dự án; (3) Báo cáo giải pháp kỹ thuật và đề xuất điều chỉnh thiết kế dự án.

PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh,Viện trưởngViện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tại Hội thảo

Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốcSở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bạc Liêu phát biểu ý kiến

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểutham dự hội thảo đã tíchcựcđóng góp ý kiến và cơ bản thống nhất với báo cáo của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình.Phát biểu tại hội thảo, thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho rằng cần giải quyết thêm về vấn đề tương tác bờ, phù sa ven biển và thời điểm thích hợp để trồng cây ngập mặn. Thay mặt đơn vị chủ trì,GS.TS.Trần Đình Hòa có kết luận như sau:Hệ thống tường mềm mà Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đang áp dụng đã có tác dụng giảm sóng, giảm dòng chảy để gây bồi tạo bãi; bên cạnh đó nhóm thực hiện cần làm rõ khu vực nào áp dụng giải pháp công trình mềm hoặc giải pháp công trình cứng và kết cấu công trình áp dụng phải ổn định tối ưu giữa chiều cao và chiều rộng./.

KS. Hoàng Thị Linh Giang

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đ