Hotline: 0798039696

(WIP) - Ngày 28/11/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống thiên tai.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 03 điểm cầu (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên). Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Hoàng Văn Thắng đã đến tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt cho biết trong những năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống thiên tai, nhiều nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đã được đưa vào ứng dụng thực tế như cảnh báo, dự báo, các phòng chống ngập lụt, hạn hán xâm nhập mặn.

Bên cạnh đó, Viện cũng luôn bám sát các tiến bộ khoa học của thế giới để đưa vào Việt Nam tuy vậy so với yêu cầu thực tế và yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện cần phải cố gắng hơn nữa.

Do vậy, Hội nghị này được tổ chức với mục đích đó là tạo sự gắn kết hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và sự chỉ đạo chung của Tổng cục Thủy lợi.

Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Hoàng Văn Thắng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Tham gia Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống thiên tai còn có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Trần Quang Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Đinh Vũ Thanh, Cục trưởng Cục Phòng chống thiên tai và các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Tổng cục.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện và các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị ở 03 điểm cầu./.

Nguồn: vawr.org.vn