Hotline: 0798039696

(WIP) - Cuối tháng 6/2012, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức một đoàn công tác tiến hành điều tra đánh giá ảnh hưởng của một số sinh vật gây hại tới ba khu di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế, Thánh Địa Mỹ Sơn và Khu phố cổ Hội An.

Cuối tháng 6 năm 2012, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức một đoàn công tác tiến hành điều tra đánh giá ảnh hưởng của một số sinh vật gây hại tới ba khu di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế, Thánh Địa Mỹ Sơn và Khu phố cổ Hội An. Trưởng đoàn là TS. Nguyễn Quốc Huy – chủ nhiệm đề tài; thư ký: ThS.Ngô Xuân Nam, chuyên gia cố vấn GS.TS. Bùi Công Hiển cùng các cán bộ của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Trường Đại học Huế và trường Đại học Đà Nẵng. Dưới đây là một số hình ảnh làm việc của đoàn tại các địa điểm nghiên cứu.

Làm việc với ban TT Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về kế hoạch triển khai đề tài

Khảo sát hiện trạng mối hại tại Điện Thái Hòa

Khảo sát, thu mẫu mọt tại Triệu Miếu

Khảo sát thu mẫu nước tại Lăng vua Minh Mạng

Khảo sát hiện trạng mối hại tại Lăng vua Thiệu Trị

 

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị My - Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ Mối